Prečo kruh

Možno je to jeho jednoduchosťou tvaru, možno jeho symetriou symbolizujúcu rovnosť od stredu k akémukoľvek bodu jeho obvodu, alebo niečím iným, no jednoducho univerzálnosť tohto tvaru nachádzame v mnohých podobách, na mnohých miestach z rôznych dôb a pri rôznych kultúrach sveta od východu na západ, od severu po juh.

Známe sú jeho fascinujúce tvary a zobrazenia, ktoré môžeme vidieť kaleidoskopom, mnohý z nás mali možnosť zažiť povznášajúci zážitok pohľadu na výzdobu stropov, či vitráž okien chrámov, mešít a synagóg. Vnímali sme tak farby rozžiarené denným svetlom v symetrii kruhu vytvorenej umelcom.

Tinka
Tinka
Tinka